Ayurveda

Ayurveda är en mångtusenårig österländsk hälsolära.


Ayurveda, eller kunskapen om livet (ayur: kunskap, veda:liv), är en indisk läkekonst med tusenåriga anor från den vediska kulturen. Syftet med Ayurveda är det läkande sambandet mellan kropp och själ samt att aktivera kroppens oändligt självläkande förmåga.

 

spicy veggies

Grundfilosofin inom Ayurvedan är att livet är en sammanhängande helhet där allting som existerar hänger samman och påverkas av varandra. Alla och allting har sin betydelse och syfte i helheten när vi lever i vår sanna natur. Av naturen har vi fått en ursprunglig plan som kallas prakruti eller kroppstyp som säger oss vilken energisammansättning vi har.

 

Enligt ayurvedan finns det tre olika kroppstyper (doshor); Vata (rymd och luft), Pitta (eld och vatten), och Kapha (jord och vatten). Varje människa har en unik kombination av dessa doshor där var och en har sina specifika särdrag, kvaliteter och kännetecken. Dessa tre doshor representerar de fem elementen (rymd, luft, eld, vatten och jord) som är universums byggstenar och styr alla processer i våra kroppar och universum.

 

Beroende på hur vi lever, äter, tänker och umgås så ändras vår ursprungliga kroppstyp med tiden till vikruti (det som aviker från vår sanna natur). Inget händer av en slump, allt har en orsak och verkan. Ju längre vår vikruti har avvikit från prakriti, desto svagare blir vi och ju mer mottagliga blir vi för sjukdom och psykisk och fysisk ohälsa.

 

När vi lär oss att förstå vata, pitta och kapha, kan vi lära oss vad som balanserar oss och vad som ger obalans. Inom Ayurveda ges därför individuella levnadsråd, där du får lära dig vad du bör välja utifrån din dominerande dosha och vad du ska välja bort för att steg för steg komma i balans och få ett långt och friskt liv.

 

I de allra flesta fall handlar det om att "reglera" din livsstil som att ändra det du äter och dricker. Ibland i kombination med en speciell örtblandning och eventuellt en enkel andningsövning. Genom att leva med naturen i stället för emot den, skapas ett flöde som gynnar både kropp och själ.

 

Ayurveda är godkänt av WHO, Världshälsoorganisationen, som ett fungerande och värdefullt hälsosystem just för att det är enkelt att använda överallt.

 

Harmoni erbjuder ayurveda-sessioner för individer och företag där vi fokuserar på att balansera aktuella obalanser genom coachingsamtal, yogamassage och livsstilsråd.