Coaching

Coaching – för dig som vill ta ansvar över ditt liv

Coaching vänder sig till dig som vill göra en förändring, hitta en bättre balans, få nya perspektiv och skapa det liv som du vill leva. 

Vi har bara nuet och vi kan aldrig komma närmare en förändring i oss själva än just nu. Just nu i detta ögonblick. Tänka på vad du skall göra nästa vecka eller älta det som varit förändrar ingenting. Det är just nu som det kan ske. Varje gång du kommer på det kan en förändring ske i dig själv. Just nu! 

 

Vi har ofta en teoretisk bild över hur livet ska och borde vara, men om vi sätter upp mål utifrån det, leder det oftast inte till långsiktiga förändringar eftersom de inte kommer från rätt källa och finns heller ingen kraft i det.

 

För att verklig förändring ska ske behöver vi nya förhållningssätt som är förankrade i våra egna insikter. När vi är i kontakt med oss själva och vår kropp så vet vi också vad vi innerst inne vill, behöver och längtar efter och kan därför lättare göra nya val, skapa inspirerande mål och uppnå dem för att det känns kul och spännande.

 

Så vad är det som stoppar oss? Varför tror vi på våra ursäkter om att det blir bättre sen, nästa vecka, nästa månad? Jo, för så länge rädslan är större än modet så vågar vi heller inte förändra och då känns det enklare att ta till en ursäkt.

 

Är du redo?

 

Välj ett alternativ som passar dig:

 

Individuell coaching, gruppcoaching eller coaching på företag.

 

Coachningen sker i enlighet med International Coach Federations riktlinjer.