Mindfulness

Mindfulness och meditation

Att lära sig meditera är inte svårt. Det som krävs för att du ska få ut någonting av meditation och mindfulness är att du praktiserar och gör det regelbundet. 

 

Meditation är egentligen inget som man bara bestämmar sig intellektuellt för att göra och pressar in i sitt schema, utan ett tillstånd vi eftersträvar. Ett tillstånd som vi alla har upplevt just när vi är på väg att somna eller vakna. När vi praktiserar meditation ökar vi vår medvetenhet och därmed möjlighet att uppnå meditation. Praktiserandet av meditation görs oftast sittandes eller liggandes medan mindfulness är mer ett verktyg som vi kan praktisera i alla situationer.

 

Det är sällan vi lever här och nu. Vi är istället upptagna med oroliga tankar om framtiden eller det som varit. Vad vi upplever nu har med det förflutna att göra och hur vi reagerar på det vi upplever, skapar vår framtid

 

Ofta går vi runt och är inne i våra huvuden och missar allt fantastiskt som händer runtomkring oss och inom oss. Vi tänker cirka 40 000 tankar per dag och det skiljer inte så mycket från vad vi tänkte igår. Med mindfulness kan vi lära oss att inte fastna i tankarna genom att träna på att rikta uppmärksamheten inåt.

 

Mindfulness betyder medveten närvaro och är det som sker här och nu.

 

Allt förändras och är i ett konstant skiftande flöde. Genom att utöva mindfulness kan vi lära vi oss att betrakta vårt liv som en alltid flytande rörelse utan att kämpa mot strömmen. Det vill säga ett liv utan kamp.

 

Mindfulness är ett koncept skapad av Jon Kabat Zin i slutet på 70-talet, hämtad från zenbuddism, som bygger på 9 st förhållninssätt för att hitta tillbaka till nuet. Kärnan i mindfulness är acceptans, att släppa kontrollen om det som varit och komma skall och bara tillåta sig att vila i det som är för stunden.

 

Att uppmärksamma det som sker i ögonblicket och acceptera verkligheten som den är just nu, så vi därefter kan göra ett medvetet val hur vi vill gå vidare istället för att alltid gå direkt till handling så fort en tanke kommer upp.

 

Mindfulness är också ett verktyg att lära oss stanna kvar i nuet utan värderingar. Genom att öva oss att vara i nuet, tränar vi förmågan att lyssna till våra sinnen och behov.

 

 

En upplevelsebaserad metod för att vara mer närvarande

Mindfulness är att vakna upp och se och uppskatta de små sakerna i vardagen. Att förstå vad mindfulness är innan man prövat är svårt. Det är som att försöka beskriva hur en frukt smakar för någon annan när man aldrig smakat.

 

 

Forskning om mindfulness 

Sedan 1979 har tusentals vetenskapliga studier gjorts om mindfulness effekter och vid millennieskiftet började intresset för mindfulness inom forskningen fullkomligt skjuta i höjden.

 

Forskningen sker inom många olika områden och det finns vetenskapliga bevis på att mindfulness ger stressreduktion, bättre immunförsvar och fysisk och psykisk hälsa, men också effekten av mindfulness på arbetsplatsen och i skolmiljö.

 

 

 

De NIO Mindfulness-attityderna:

 

1. Acceptans – se verkligheten som den är, inte som vi vill att den ska vara.

2. Icke-dömande – vi betraktar våra tankar och känslor utan värderande.

3. Tålamod – att utstå väntan, allt har sin tid. Låta fröet gro i sin takt. 

4. Tillit – öva tilliten till oss själva och vår intuition. Lita på det vi känner.

5. En nybörjares sinne – vara öppen och nyfiken och se världen ur ett barns perspektiv.

6. Medveten strävan – släppa förväntan/kamp och få mer lekfullhet och flow. 

7. Släppa taget – att inte fastna i tankar, känslor och idéer och föreställningar.

8. Tacksamhet – fokusera på det som känns bra och ger oss glädje för stunden.

9. Generositet – förmågan ge utan att kräva något tillbaka.

 

 

Kurser och privatsessioner

 

Harmoni håller mediationskurser, workshops och individuella sessioner inom meditation och mindfulness där vi varvar mediations- och avslappningsövningar samt går igenom de nio attityderna. Välj det alternativ som passar dig.

 

Mindfulness på företag

Harmoni erbjuder yoga och mindfulness på företag. Allt i från 8-veckors program i mindfulness till kombinerade yoga och mindfulness workshops/kurser.

Läs mer här.