Medveten livsstil - på jobbet

Medveten Livsstil - på jobbet!

Förbättra hälsan på företaget och öka effektiviteten med "Medveten livsstil".
Fler studier visar att yoga och mindfulness ökar vårt välbefinnande och vår förmåga att hantera stress. Att aktivt arbeta med friskvård med ayurveda som grund är lönsamt och ger tydliga och mätbara resultat. När varje medarbetare är medveten om den egna hälsans betydelse och är motiverad att arbeta med den, kommer resultaten.

 

Exempel på upplägg från Harmoni, Kungsholmen:

Tillfälle 1 – Föreläsning:
Medveten livsstil – en inspirationsföreläsning om att skapa sina egna personliga hälsa

Att leva en medveten livsstil innebär enligt ayurvedan att göra medvetna val utifrån sina behov och förutsättningar. När vi lever
i enlighet med vår grundstruktur, balanseras kropp och själ och vi ökar vår livskraft. Under föreläsningen går vi igenom egenskaper och karaktäristiska drag för olika personlighets-/kroppstyper enligt ayurvedan, vad som är utmärkande för balans respektive obalans för dessa samt hur man balanserar respektive kroppstyp.

Tid: 75 min, 2,5 tim eller 4 tim

 

Tillfälle 2 – Föreläsning:
Minska stressen med mindfulness

Bättre koncentrationsförmåga och minskad stress är två bevisade effekter av mindfulnessträning, och den vinner nu snabbt terräng i arbetslivet. Mindfulness är en gammal metod och ett förhållningssätt som får varje person att bli mer medveten om sig själv och sina beteendemönster och får därmed möjlighet att med egen kraft öka sin produktivitet, kreativitet och arbetsglädje. Under föreläsningen/workshopen går vi igenom de sju attityderna inom mindfulness för att bli medveten om att det alltid finns alternativa förhållningssätt till allt som pågår samt provar några enkla avslappnings- och meditationsövningar.

Tid: 75 min, 2,5 tim eller 4 tim

 

Tillägg:

Yoga

Det går också att kombinera upplägget med yoga (ashtangayoga eller yinyoga). Yogan kan ske hos er eller i Harmonis lokaler på Pontonjärgatan 36 på Kungsholmen. Som företag kan ni också låta era medarbetare delta i Harmonis kurser och workshops.

 

Individuella sessioner för en personlig hälsoplan

Det går också att kombinera upplägget med individuella samtal för de som vill eller behöver. Vi tar då fram en personlig hälsoplan med konkreta tips och råd utifrån personens unika förutsättningar och mål med utgångspunkt utifrån föreläsningarna. Samtalen kan ske hos er eller i Harmonis lokaler på Pontonjärgatan 36 på Kungsholmen.