Yogans historia

Yoga är en flera tusen år gammal livsfilosofi som traditionellt har förts vidare från lärare till elev.

patanjali3

Yogans referenstexter är Patanjalis Yoga Sutra som består av 195 sutror och sägs ha sammanställts av Patanjali för ca 2000 år sedan. 

 

Yoga är framförallt ett utövande för vårt inre och Yoga Sutra beskriver vad yoga är - både praktiskt och filosofiskt

Målet med yogan är Samadhi - ett fridfullt tillstånd där vi stillat medvetandet. 

 

För att nå Samadhi beskriver Patanjali om en åttafaldig väg eller åtta grenar där de fysiska rörelserna är en gren och de resterande grenarna om hur vi förhåller oss till oss själva och vår omgivning:

 

1. Yama- förhållningssätt mot omvärlden
2. Niyama - förhållningssätt mot sig själv
3. Asana - kroppsställning/position
4. Pranayama - reglerad och medveten andning
5. Pratyahara - kontrollerandet av våra sinnen
6. Dharana - koncentration
7. Dhyana - meditation
8. Samadhi - total förståelse/klarsyn

 

Läs mer om yogans historiaashtangayogamindfulyogayoga ute på företag och vad yoga betyder för mig.