Ashtangayoga

Ashtangayoga beskrivs ofta som en idrottslig, fysisk och dynamisk form av yoga.

 

yogaböckerDetta är utan tvivel sant om man tänker på hur krävande övningarna är och på att den ger ökad muskelstyrka, hälsa och livskraft. Ashtangayoga är dock mycket mer än en övning som tänjer och stärker kroppen.

 

Sri K. Pattabhi Jois grundade Ashtangayogaskolan i Mysore, Indien. Ashtanga betyder åtta delar och beskrivs ofta som en idrottslig och mycket fysisk form av yoga. Den består till 99 procent av praktisk övning där man kombinerar andning och ställningar samt drar samman och låser muskler så att kroppen värms upp och sätter igång en renade process för musklerna nersystemet, sinnet och de inre organen.

 

Genom medveten andning, yogaövning, blickfokusering och koncentration kan man utveckla en god kroppskontroll, kontroll över sinnena och en medvetenhet om sitt inre. Enligt Sri K. Pattabhi Jois är ashtangayoga en stig som leder oss till "den ande som finns inom oss" eller vår verkliga natur.

 

Ashtanga Vinyasa Yogans tre grundstenar kallas Tristana. Dessa är andning-Ujayii, inre stöd- Bandhas och fokus-Dristi. När dessa tre delar synkroniseras och utvecklas i rörelsen skapas ett flöde mellan kropp och andning. Sinnena lugnas och vi ges en möjlighet att gå bortom våra tankar och känslor. Detta leder i sin tur till att vi kan fördjupa vår självkännedom och prana-livskraften frigörs i kroppen.

 

Kurser och privatlektioner

Harmoni håller kurser, workshops och individuella lektioner inom ashtangayoga. Välj det alternativ som passar bäst.

Se aktuella kurser under schema.